Technologia

Ten nowy produkt jest szybko rozwijający się na całym świecie. System wykorzystuje małe granulki wielkości ryżu o śr. 3 mm suchego lodu który jest wystrzeliwany z dyszy ze sprężonym powietrzem. To działa trochę jak piaskowanie lub mycie wodą pod wysokim ciśnieniem lecz suchy lód osiąga lepsze wyniki. Zimna temperatura suchego lodu -109,3 -78,5 ° F lub ° C po zetknięciu z materiałem, który należy usunąć, powoduje, że granulki kurczą się i tracą przyczepność z powierzchnią. Dodatkowo, gdy granulat suchego lodu przenika przez materiał który chcemy usunąć, wchodzi w kontakt z podłożem. cieplejsza powierzchnia podłoża powoduje, że suchy lód zmienia stan skupienia z powrotem do dwutlenku węgla. Gaz ten ma 800 razy większą objętość i rozszerzając się usuwa zabrudzenie. Farby, oleje, smary, asfalt, smoła, naklejki, sadza, brud atmosferyczny, żywice, kleje i to tylko niektóre z materiałów które bardzo szybko można usunąć czyszcząc technologią ICEsonic. Po czyszczeniu pozostaje nam tylko usunąć zabrudzenie które po rozbiciu na mikrocząstki opada na dół, ponieważ suchy lód sublimuje do atmosfery. 

Zastępuje piaskowanie:

      Metoda ta jest lepsza, ponieważ "piaskowanie" suchym lodem jest metodą nieinwazyjną, suchy lód nie posiada właściwości ściernych. Piaskując, czy to mączką szklaną, czy kulkami etc musimy pamiętać o utylizacji samego ścierniwa. Przy zastosowaniu technologii ICEsonic odchodzą nam koszty utylizacji ścierniwa. Technologia ICEsonic eliminuje uszkodzenia czyszczonego detalu. Również czyszczenie może odbywać się bezpośrednio w miejscu gdzie znajduje się element czyszczący gdzie w przypadku piaskowania tradycyjnego bywa to nie możliwe choćby ze względu na zapylenie i trudności utylizacji ścierniwa.

Czyszczenie suchym lodem jest również lepszą metodą w stosunku do czyszczenia urządzeniami wysokociśnieniowymi.

Z kilku powodów:

  • Części elektryczne mogą być natychmiast przywrócony do eksploatacji, nie czekając do wyschnięcia.
  • Eliminuje koszty utylizacji wody zmieszanej z chemią.
  • Usuwanie pleśni jest bardziej skuteczne i z mniejszą szansę ponownego jej powstawania.
  • Czyszczenie suchym lodem w technologii ICEsonic pozwala na usuwanie zabrudzeń bezpośrednio na maszynach co w przypadku czyszczenia wodą jest nie możliwe. 

Zastępuje szkodliwe dla środowiska rozpuszczalniki

Substancje te zawierają trichloroetan, chlorek metylenu, perchlorethane, orthodichlorobenzene, kwas krezolowy, i ługi. Ponieważ suchy lód sublimuje nie pozostawia odpadów. Jedynie materiał, muszą być usunięte. Podczas czyszczenia na sucho, lód zastępuje niebezpieczne środki chemiczne. Nie generuje kosztów usuwania tej substancji chemicznej.

Wady

  • hałas wytwarzany wymaga ochrony słuchawek i może powodować podrażnienie innych osób w pobliżu chociaż nowsze maszyny są znacznie cichsze.
  • Duże ilości dwutlenku węgla są uwalniane, które mogą być szkodliwe, jeśli nie wentylowane z przestrzeni.

Kleje 

Kleje można łatwo usunąć w porównaniu do metod alternatywnych, obniżenie temperatury służy do osłabiania kleju. Z powodzeniem może służyć do usuwania choćby nawet naklejek z pojemników. 

Pożar

Czyszczenia suchym lodem jest bardzo skuteczne w usuwaniu toksycznych pozostałości, sadzy i związane z nimi zapachy po pożarze. 

Żywność i szpitale

Czyszczenia powierzchni suchym lodem produktów i instrumentów, nie jest toksyczne i powoduje zatrzymanie wzrostu pleśni i innych grzybów, jak również zapachów, nie jest środkiem maskującym. Czyszczenia suchym lodem jest w 100% bezpieczne ekologicznie, ulega biodegradacji i jest nieszkodliwe dla ludzi, zwierzą.