Dlaczego suchy lód ułatwia czyszczenie

      Suchy lód to nic innego jak dwutlenek węgla w  postaci stałej, który otrzymuje się poprzez rozprężanie ciekłego dwutlenku węgla pod  ciśnieniem atmosferycznym. W wyniku tego procesu połowa ciekłego dwutlenku węgla przechodzi w postać gazową, a druga połowa przeistacza się w śnieg. Ten z kolei ubijany jest w wysokociśnieniowych prasach hydraulicznych lub wytłaczarkach co pozwala uzyskać granulki bądź bloki o różnych rozmiarach. 
 

Charakterystyka

 
      Suchy lód jest produktem naturalnym, nietoksycznym  przez co  przyjaznym dla środowiska. Dzięki swoim właściwościom wytwarza bakteriostatyczną atmosferę poprawiającą jakość chłodzonych produktów zapobiegając ich utlenianiu. Suchy lód to produkt niepalny, bezwonny i bez smaku, nietrujący, dopuszczony do kontaktu z artykułami spożywczymi.
 

Czyszczenie suchym lodem

 
      Metoda czyszczenia suchym lodem przypomina nieco piaskowanie lub mycie wodą pod wysokim ciśnieniem przy czym suchy lód osiąga znacznie lepsze rezultaty. Zimna temperatura suchego lodu (-78,5 o C) po zetknięciu z materiałem, który należy usunąć, powoduje, że granulki kurczą się i tracą przyczepność z powierzchnią. Dodatkowo, gdy granulat suchego lodu przenika przez materiał który chcemy usunąć, wchodzi w kontakt z podłożem. Cieplejsza powierzchnia podłoża powoduje, że suchy lód zmienia stan skupienia z powrotem do dwutlenku węgla. Gaz ten ma niemal 800 razy większą objętość i rozszerzając się usuwa zabrudzenie. Sam proces czyszczenia suchym lodem jest oparty na połączeniu czterech efektów:
 
 1. Wzrost kruchości ( znaczna większość materiałów stanowiących zabrudzenie, pod wpływem obniżenia temperatury przez doprowadzenie granulek suchego lodu, twardnieje i staje się bardziej kruchymi. Doprowadza to do utraty ich elastyczności i przyczepności, co ułatwia ich usunięcie. 
 2. Szok termiczny ( zarówno element czyszczony jak i warstwa zabrudzenia ulegają gwałtownemu obniżeniu temperatury co prowadzi do ich kurczenia. Kurczą się one jednak w różnym stopniu w efekcie wiązanie miedzy zbrudzeniem a podłożem ulega osłabieniu, dzięki czemu zabrudzenie łatwiej usunąć).
 3. Uderzenie ( granulki suchego lodu pod wpływem siły kinetycznej i  masy własnej  uderzają w warstwę zabrudzenia, co powoduje oderwanie jej od czyszczonej powierzchni)
 4. Eksplozja ( granulki suchego lodu po zetknięciu się z czyszczoną powierzchnią pobierają od niej ciepło, co prowadzi do natychmiastowej sublimacji. Sublimacja powoduje gwałtowny wzrost objętości dwutlenku węgla (objętość wzrasta niemal 800-krotnie)  co można porównać do mini-eksplozji, które usuwają wcześniej oderwaną warstwę zabrudzenia).
 
      Zanim przystąpimy do zastosowania metody czyszczenia suchym lodem zaleca się przeprowadzenie wstępnych prób na konkretnych typach zabrudzeń. Dlaczego to takie ważne? Otóż efekty czyszczenia suchym lodem zależą od kilku czynników:
 • od ciśnienia i ilości sprężonego powietrza niosącego granulat suchego lodu,
 • od kształtu i średnicy otworu dyszy 
 • od ilości suchego lodu wyrzucanego z dyszy
 • od temperatury i stopnia chropowatości powierzchni czyszczonej
 • od właściwości i zanieczyszczenia, które trzeba usunąć.

 

Czyszczenie Suchym lodem a inne metody czyszczenia

 

      Jakie są korzyści czyszczenia suchym lodem w porównaniu z innymi metodami? Metoda ta jest przyjazna ekologicznie, całkowicie nietoksyczna, nie powoduje zagrożenia oddziaływaniem niebezpiecznych środków chemicznych używanych do czyszczenia.
 
      Po oczyszczeniu nie pozostają żadne odpady dzięki czemu unikamy dodatkowych kosztów utylizacji. Części maszyn i urządzeń nie muszą być demontowane na okres czyszczenia co pozwala nam zaoszczędzić wiele cennego czasu. Po wyczyszczeniu urządzenia są zupełnie suche i nieuszkodzone, gdyż metoda ta nie powoduje efektu ścierania czyszczonej powierzchni, co wydłuża okres eksploatacji maszyn.
 

Czyszczenie suchym lodem a piaskowanie

 
      Piaskowanie pozwala  uzyskać pewien stopień szorstkości oraz czystości czyszczonych powierzchni. Niestety jego główną wadą jest emitowanie lotnego pyłu, który powoduje nieporządek oraz przyspiesza zużycie elementów znajdujących się naokoło. Dodatkowo piaskowanie powoduje ścieranie się powierzchni czyszczonej. Piaskując musimy pamiętać o utylizacji samego ścierniwa co bywa kosztowne i czasochłonne. Czyszczenie suchym lodem jest pozbawione tych wad, ponieważ lód nie posiada właściwości ściernych a sam sublimuje do atmosfery nie pozostawiając żadnych zanieczyszczeń poza tymi, które dzięki niemu udało się usunąć z powierzchni czyszczonej.
 
 

Czyszczenie wodą pod wysokim ciśnieniem a czyszczenie suchym  lodem

 
      Chociaż czyszczenie wodą pod wysokim ciśnieniem jest metodą skuteczną i zaliczającą się do najbardziej naturalnych, to jednak jej zastosowanie jest bardzo ograniczone. Czyszczenie wodą pod wysokim ciśnieniem nie będzie wskazane w przypadku powierzchni stalowych (możliwość rdzewienia), jak i urządzeniach elektrycznych (co może doprowadzić do problemów elektrycznych). Tymczasem wszędzie tam, gdzie woda nie sprawdzi się, suchy lód zda egzamin. Dzięki temu, że szybko odparowuje, pozostawia czyszczone powierzchnie suche.
 

Czyszczenie rozpuszczalnikami a czyszczenie suchym lodem

 
      Największą wadą metody czyszczenia rozpuszczalnikami jest ich niekorzystny wpływ na środowisko oraz jest ona niebezpieczna dla pracowników. Rozpuszczone zanieczyszczenia wymagają późniejszego polewania i płukania, dodatkowo wymagane jest użycie narzędzi ręcznych. Na ogół czyszczone urządzenia są uprzednio rozbierane, aby ochronić ich wrażliwe części przed właściwościami rozpuszczalnika. Istotnym aspektem przemawiającym na niekorzyść metody czyszczenia rozpuszczalnikami jest wysoki koszt ich przechowywania i usuwania. 
W metodzie czyszczenie suchym lodem granulki CO2 podczas kontaktu z powierzchnią zanieczyszczenia zmieniają swój stan skupienia ze stałego na gazowy, a jedynym odpadem jest samo zanieczyszczenie, a nie dodatkowo środek czyszczący. Metoda ta nie wykorzystuje agresywnych rozpuszczalników, jest nietoksyczna, bezpieczna dla środowiska, pracowników i procesu produkcyjnego.
 

Czyszczenie narzędziami a czyszczenie suchym lodem

 
      Czyszczenie narzędziami zarówno elektrycznymi jak i ręcznymi jest skuteczne jednak bardzo czasochłonne a ich zastosowanie jest bardzo inwazyjne dla powierzchni czyszczonych. Dodatkowym utrudnieniem dla tej metody może być kształt i rozmiar czyszczonej maszyny czy innego obiektu. 
Technologia wydmuchiwania suchego lodu jest równie skuteczna a przy tym nie zużywa powierzchni czyszczonych i nie wymaga dopasowania się do jej kształtu. To wszystko  w połączeniu z szybkością powoduje, że metoda czyszczenia suchym lodem jest o wiele bardziej atrakcyjna.
Wady czyszczenia suchym lodem
Oczywiście jak wszystkie inne także i ta metoda nie jest pozbawiona wad. Do tych największych zalicza się wytwarzany hałas, który wymusza użycie ochronnych słuchawek i może powodować podrażnienie innych osób w pobliżu, chociaż nowsze maszyny są znacznie cichsze. Podczas czyszczenia suchym lodem uwalniane są duże ilości dwutlenku węgla, które mogą być szkodliwe, jednak praca w wentylowanych pomieszczeniach niweluje ten problem.
 

Metoda czyszczenia suchym lodem pozwala zaoszczędzić pieniądze i czas

 
 • Suchy lód pozwala na czyszczenie maszyn lub form odlewniczych/wtryskowych w miejscu eksploatacji bez konieczności ich demontażu i przewożenia na warsztat.
 • Suchy lód dociera do trudno dostępnych miejsc, a właściwości procesu sprawiają, że czyszczona powierzchnia jest dokładnie oczyszczona.
 • Suchy lód nie posiada właściwości ściernych i z tego powodu nie uszkadza czyszczonej powierzchni.
 • W metodzie czyszczenia suchym lodem granulki CO2 podczas kontaktu z powierzchnią zanieczyszczenia zmieniają swój stan skupienia ze stanu stałego na gazowy, a jedynym odpadem jest samo zanieczyszczenie, a nie dodatkowo środek czyszczący.
 • Czyszczenie suchym lodem nie wykorzystuje agresywnych rozpuszczalników.
 • Granulat suchego lodu jest nietoksyczny, bezpieczny dla środowiska, pracowników i procesu produkcyjnego:
 • Brak wtórnego zanieczyszczenia
 • Bezpieczne dla środowiska
 • Bezpieczne dla pracowników
 • Bezpieczne dla produktów finalnych
 • Bezpieczne dla maszyn
 
      Technologia firmy ICE Sonic do Wydmuchiwanie suchego lodu jest najbardziej przyjazna dla środowiska, pracowników i czyszczonych urządzeń w porównaniu z innymi metodami przygotowywania i czyszczenia powierzchni.