ICEsonic dba o środowisko

Technologia czyszczenia suchym lodem jest w pełni przyjazna dla środowiska.

 

     Tradycyjne metody mogą zanieczyszczać środowisko poprzez odpady powstające w procesie czyszczenia takie jak rozpuszczalniki, piasek, śrut lub inne czynniki czyszczące.
Należy pamiętać, że technologia czyszczenia suchym lodem jest nie tylko czysta i bezpieczna, ale, co także jest ważne, suchy lód uzyskuje się jako produkt uboczny w innych procesach przemysłowych z odzyskanego dwutlenku węgla. To znaczy nie produkuje się i nie dodaje do atmosfery nowych cząsteczek dwutlenku węgla, a więc nie przyczynia się do zwiększania efektu cieplarnianego.
 

Oto kilka faktów, które przemawiają za tym, że technologia czyszczenia suchym lodem jest w pełni przyjazna środowisku

 

  • Wydmuchiwanie suchego lodu zostało zaaprobowane przez stowarzyszenia i urzędy USDA (departament rolnictwa), FDA (urząd ds. żywności i leków) i EPA (agencja ochrony środowiska) w Stanach Zjednoczonych jako akceptowalna metoda czyszczenia.
  • Wydmuchiwanie czystego lodu można stosować do czyszczenia urządzeń w procesie przetwórstwa żywności.
  • Ta metoda czyszczenia nie uwalnia szkodliwych gazów do atmosfery.
  • Nie wytwarza wtórnych odpadów.
  • Jest bezpieczna i nietoksyczna (granulki suchego lodu po uderzeniu w czyszczoną powierzchnię rozpraszają się w atmosferze).
Metoda wydmuchiwania suchego lodu chroni pracownika i pracodawcę-pracownika przed narażeniem na wpływ niebezpiecznych substancji chemicznych, a pracodawcę przed odpowiedzialnością.
 

Kilka przykładów destrukcyjnego wpływu na środowisko przy użyciu metod alternatywnych

 

  • Czyszczenie pod ciśnieniem za pomocą piasku, sody lub wody może wytwarzać, oprócz toksycznych reakcji, wtórne, toksyczne odpady, które należy następnie oczyszczać.
  • Czyszczenie pod ciśnieniem za pomocą piasku, sody lub wody może powodować zanieczyszczanie położonych niżej elementów instalacji.
  • Czyszczenie za pomocą sody może być szkodliwe dla rosnących w pobliżu roślin.
  • Czyszczenie za pomocą rozpuszczalników chemicznych jest toksyczne i wytwarza toksyczne odpady, które muszą być utylizowane.
Przy czyszczeniu rozpuszczalnikami chemicznymi pracownicy są narażeni na wpływ szkodliwych substancji.